پدرام درخشانی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2016-09-13 04:10:51


متن آهنگهای پدرام درخشانی

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو
و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو
...