وحید پویان - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2016-12-15 07:50:15

2017-06-05 01:11:57


متن آهنگهای وحید پویان

من دلم با موندنه که ادامه میدمت
تو به چی شک داری اینجوری نبینمت
...
وقتی دیدم شکستن به این سادگی بود
وقتی نمیدونم بینمون چی واقعی بود
...