هومن ذکائی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-07-20 00:35:13

2014-07-28 21:25:23


متن آهنگهای هومن ذکائی

ای همه آرامشم از تو پریشانت نبینم
چون شب خاکستری سر در گریبانت نبینم
...