هومن جعفری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2017-07-05 02:12:06


متن آهنگهای هومن جعفری

واسه من گل نفرست. دیگه دوستت ندارم
نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم
...