هنگامه مفید - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-04-15 13:44:11

2011-05-13 12:37:49

2019-12-30 04:53:28


متن آهنگهای هنگامه مفید

آی بچه ها بشینید
می پرسم به من بگید
...
خونه ی مادر بزرگه هزار تا قصه داره
خونه ی مادر بزرگه شادی و غصه داره
...