هلن - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-05-07 20:19:39

تردید

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-05-12 16:45:11

2015-05-26 18:41:41

2019-02-25 08:12:07


متن آهنگهای هلن

نه می شه با تو سر کنم ، نه می شه از تو بگذرم
بیا به داد من برس ، من از تو مبتلاترم
...
منو گم نکن عزیزم
حس غریبی دارم
...
دلواپست میشم از بس که مظلومی
طوفانی تو چشمات داری و آرومی
...
نه می شه با تو سر کنم ، نه می شه از تو بگذرم
بیا به داد من برس ، من از تو مبتلاترم
...