نیما یوشیج - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-05-10 03:34:44

2010-05-10 03:41:15

2010-05-10 03:39:00

2010-05-10 03:40:01

2010-05-10 03:31:29

2010-05-10 03:35:56

2010-05-10 03:42:40

2010-05-10 03:27:50

2010-05-10 03:47:25

2010-05-10 03:38:02

2010-05-10 03:46:20


متن آهنگهای نیما یوشیج

مانده از شب های دورادور
بر مسیر خامش جنگل
...
جوی میخواند در دره خموش
با مه آلودی صبحی هم بر
...
بر سر قایقش اندیشه کنان قایق بان
دائماً میزند از رنج سفر بر سر دریا فریاد:
...
زردها بیهوده قرمز نشدند
قرمزی رنگ نیانداخته بیهوده بر دیوار
...
تورا من چشم درراهم
شباهنگام که میگیرند درشاخ "تلاجن" سایه ها رنگ سیاهی
...
خانه ام ابری ست
یكسره روی زمین ابری ست با آن
...

داستان زندگی من به هیچ آئین نخواهد شد جدا
...
شامگاهان که رؤيت ِ دريا
نقش در نقش می‌نهفت کبود ،
...
در شب ِ سرد ِ زمستانی
کوره‌ی ِ خورشيد هم ، چون کوره‌ی ِ گرم ِ چراغ ِ من نمی‌سوزد .
...
« ری را»...صدا می آید امشب
از پشت « کاچ» که بند آب
...
صبح چون روی می گشاید مهر
روی دریا سركش و خاموش
...
هنگام که گریه می دهد ساز
این دود سرشت ابر بر پشت
...