نگین فرهمند - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2016-08-08 05:29:44

2016-08-08 06:27:27


متن آهنگهای نگین فرهمند

قدرتو بیشتر میدونم،حالا که برگشتی خونم
قدرتو حالا میدونم، سرتو بزار رو شونم
...