نوش آفرین - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2019-01-06 20:01:15


متن آهنگهای نوش آفرین

بخون بخون
صدای تو بال پریدن منه
...
اونقده عاشقتم که تو باور نمیاد
وای تا ماه تو نشم شب من سر نمیاد
...
شب تو شب منه
شب شب عاشق شدنه
...
کاشکی که یار من بشی
تو روزگار من بشی
...
وقتی گل سرخ آوردی برام
بوی گل سرخ گرفت سرتا پام
...
کجکی ابروت نیش کژدم است
چه کنم افسوس مال مردم است
...
میتونی بیشتر از این
منو آزرده کنی
...