ناهید ناظمی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-10-04 06:39:23


متن آهنگهای ناهید ناظمی

زبانم را نمی فهمی
تو خطم را نمی خوانی
...
زبانم را نمی فهمی
تو خطم را نمی خوانی
...