ناصر مهدی پور - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


دهل

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:43


متن آهنگهای ناصر مهدی پور

صدای دهل می یاد
صدای دهل می یاد
...
بنگه ای سردار جنگل
قبله گاه روشن من
...
صدای دهل می یاد
صدای دهل می یاد
...