نادر گلچین - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2017-06-17 06:07:51

2015-05-04 22:35:54

2015-05-04 22:51:55


متن آهنگهای نادر گلچین

اون وقتا دیوونم بودی
همش در خونه ام بودی
...
به تو میگم که نشو دیونه ای دل
به تو میگم که نگیر بهونه ای دل
...