میلاد ترابی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2017-05-21 00:05:35


متن آهنگهای میلاد ترابی

بدون تو چیا کشیدم من ، خوشی ولی خوشی ندیدم من
تو اول مسیر خوشبختی . تهه دنیا رسیدم من
...
داره حسی تو من بیدار میشه
جهان هم مثل من بیکار میشه
...
لطفت همیشه شامل حالمه اصلا تو خیلی فرق داری با همه
اجازه دادی به تو دل ببندم تا فهمیدی به تو علاقه مندم
...