مسعود صادقلو - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2018-05-15 05:48:06

2017-07-02 06:11:39


متن آهنگهای مسعود صادقلو

تن من رگ نداره تیغ نزن جز من اینجا هیشکی نیست جیغ نزن
میخوام این عشقو به تو حالی کنم میخوام این توهمو خالی کنم
...
رفت دل من رفت مگه از دست نگاهت میشه در رفت
هست یه نفر هست که میترسه تورو آخر بده از دست
...