مرتضی خان نی داوود - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه