مرتضی اشرفی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-07-02 20:19:37

2014-07-11 18:18:31


متن آهنگهای مرتضی اشرفی

لرزش دستای من از دوری دستای توئه
سپیدی موی سرم از فکر فردای توئه
...