مدوید لطیفی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2015-07-23 19:32:25

2015-07-23 19:41:38

2015-07-25 00:01:21


متن آهنگهای مدوید لطیفی

به دلم افتاده امشب که به یاد من نشستی
پلک تو سنگین خوابه اما چشماتو نبستی
...