محمد سریر - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2017-01-15 18:00:03

2017-01-15 18:36:19


متن آهنگهای محمد سریر

چو گلها سراپا نشاط و شوری
تولّدت مبارک، تولّدت مبارک
...
تو تو خنده ی بهار ، من من سبزه ی چمن
ای رمز بقای من ، در با تو بودن
...
ای شب از رویای تو رنگین شده
سینه از عطر تواَم سنگین شده
...
دیدمت ، آهسته پرسیدمت
خواندمت ، بر ره گل افشاندمت
...
اگر یک شب تو را در خواب بینم ، به دریا نقشی از مهتاب بینم
دوباره بینمت خندون بیایی ، دوباره سینه رو بی تاب بینم
...
بهم می‌گفتی که می‌خوای همیشه با من بمونی
منو چو یک شعر قشنگ هر جا که رفتی بخونی
...