محمدعلی بهمنی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-11-11 03:00:27

2014-11-01 23:45:26

2015-11-20 16:31:20

تو ای عشق

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-31 15:27:51

نامهربانی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-07-17 15:16:36


متن آهنگهای محمدعلی بهمنی

شبا تو زمزمه های میخونه
هر کی از تو میخونه خوب میخونه خوب میخونه
...
در دیگران می جوییم اما بدان ای دوست
این سان نمی یابی ز من حتی نشان ای دوست
...
جواب سوالم تو باشی اگر
ز دنیا ندارم سوالی دگر
...
ساده بگم ساده بگم
ساده بگم داهاتیم
...
در دیگران می جوی ام اما بدان ای دوست
اینسان نمی یابی ز من حتی نشان ای دوست
...
ببین من هنوزم نفس می کشم
نفس در هوای قفس می کشم
...