محمدرضا عیوضی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانهمتن آهنگهای محمدرضا عیوضی

مثل یک رنگین کمون هفت رنگ
سرگذشت زندگیمون رنگ رنگ
...