ماکان بند - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2018-01-10 19:27:36


متن آهنگهای ماکان بند

صدای خنده هات هنوز توی گوشمه
عطری که میزنی رو لباسیه که میپوشمه
...