فرزاد فرزین - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2019-07-29 01:31:57

2017-06-17 06:59:47


متن آهنگهای فرزاد فرزین

غریب زندگی (غریب زندگی)
هممون در نقش یک بازیگریم (بازیگریم)
...
دارم اینجا تلف می شم
تنم بدجوری می لرزه
...
واسه سفرایی که دیگه نمیریم عکسایی که قسمت نمیشه بگیریم
واسه هر یقینی که توان شک نیست واسه خاطره هایی که مشترک نیست
...
حس درد سبز عشقی
با یه دریا پر از امید
...