فرزاد فتاحی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-05-07 20:22:48

2014-05-12 16:48:36

2015-11-08 01:53:10


متن آهنگهای فرزاد فتاحی

یه دیواره یه دیواره که یه عمر آزگاره
او ن ورش همیشه بن بست این ورش هیچی نداره
...