فرامرز آصف - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2019-02-25 07:06:24


متن آهنگهای فرامرز آصف

ببین ، از تو چه پنهون ، دلم هواتو کرده
هوای صحبت های ، تو آشنا رو کرده
...