علی موثقی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2018-02-11 06:53:41


متن آهنگهای علی موثقی

شبه روییدن هجرت
شبه از ریشه پژمردن
...
ستاره زد، ستاره زد، اما شبم روشن نشد
تنم به عریونی رسید، خرقه لباس تن نشد
...