علی شهسواری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


حسودی

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-09-15 04:21:11

2014-09-15 04:24:32

حسودی

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-10-24 00:09:17


متن آهنگهای علی شهسواری

وقتی‌ باد آروم آروم، موتو نوازش می‌کنه
طبیعت وجودتو اینقدر ستایش می‌کنه
...