علی تفرشی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2016-09-13 04:10:51

2019-05-13 06:20:44


متن آهنگهای علی تفرشی

سبز سبزم ریشه دارم
من درختی استوارم
...
حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو
و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو
...