علی اکبر شیدا - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-09-17 01:58:26

2011-12-21 15:22:47

2010-10-30 18:49:16

2016-12-15 07:02:43


متن آهنگهای علی اکبر شیدا

از بس به تار زلفت
از بس به تار زلفت
...
عشق تو آتش جانا زد بر دل من
بر باد غم داد آخر آب و گل من
...
اگر مستم من از، عشق تو مستم
عشق تو مستم ،عشق تو مستم
...
تو دوری از برم
تو دوری از برم
...