علیرضا بلوری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانهمتن آهنگهای علیرضا بلوری

دارم حس میکنم بی تو
چقدر خالی شده دنیا
...
یه جوری عاشقت هستم که خوابم با تو بیداره
می خوام تنها بشم اما خیال تو نمی ذاره
...