عبدالله الفت - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2019-12-30 05:39:19


متن آهنگهای عبدالله الفت

ای ز تو لب من ، پرترانه شده ،
وز تو قصّه ی من ، جاودانه شده
...
تنها ماندم
تنها ماندم
...