عباس شاپوری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2015-10-25 20:09:38

2015-10-24 21:12:03


متن آهنگهای عباس شاپوری

تا اشکی ریزد از چشم به جانوارم
تا دردی باشد بر جان بی قرارم
...
در چشم تو خواندم گلی جان
افسانه های آشنا گلی جان
...