عارف شکوری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2016-08-01 17:36:54

2016-08-08 05:03:20


متن آهنگهای عارف شکوری

عشق چیز عجیبیه جداً
تا ابد تو دلت نمی میره
...