شیدا شفیعی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2013-11-25 17:58:41

2014-01-30 17:47:22

2015-11-20 16:50:33


متن آهنگهای شیدا شفیعی

خانه خراب تو شدم، به سوی من روانه شو
سجده به عشقت میزنم،منجی جاودانه شو
...
دست تو، تو دست من بود
دلت اماجای دیگه
...