شکیلا - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


آخرین کوکب

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-07-10 00:04:54

بهار دلکش

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-26 01:43:22

در این دنیا

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-07-10 00:32:36

رسم زمونه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-02-02 01:50:15

2014-09-01 20:32:20

2014-09-08 22:15:37

2014-09-01 03:04:52

2014-09-08 21:54:05


متن آهنگهای شکیلا

تو خاموشی خونه خاموشه
شب آشفته گل فراموشه
...
بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد
از آن که دلبر دمی به فکر ما نباشد
...
در این دنیاتک و تنها شدم من
گیاهی در دل صحراشدم من
...
عجب رسمیه رسم زمونه
قصهء برگ و باد خزونه
...
ابر دلتنگی گرفت آسمون خونه رو سیل غربتت شکست
سقف آشیونه رو
...
امشب به قصه دل من گوش میکنی
فردا مرا چو قصه فراموش میکنی
...
نوایی نوایی
نوایی نوایی نوایی نوایی
...