شهرام دانش - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-04-24 23:22:46

فاصله

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-25 23:24:32

فاصله

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:01

فاصله

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:01


متن آهنگهای شهرام دانش

به پا خیزید الا ای سوگواران
الا ای وارثان سربداران
...
دلم گرفته، تنم شکسته
ظهور گریه در من نشسته
...
اون که به من تو زندگی غصه میده تو هستی
اون که برای موندنت جون میکنه من هستم
...
سفر نکن سفر نکن
عمر منو به سر نکن
...
من میگم منو شکستن
چشم فانوسم و بستن
...