سینا سرلک - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2018-05-21 01:59:55


متن آهنگهای سینا سرلک

آبو که رو آتیش میریزن
دریا چجوری شعله ور میشه
...