سیاوش صحنه - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


چیکه چیکه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:53

قهر و آشتی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:04


متن آهنگهای سیاوش صحنه

رو تن کوچه عشق
عمری دویدم
...
تو باز داری قهر میکنی
تو باز داری ناز میکنی
...