سیامک خواهانی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-04-02 22:40:43

2014-04-08 03:15:27

2015-05-04 20:55:44

پرواز

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-22 15:34:54


متن آهنگهای سیامک خواهانی

گفتی می خوام رو ابرا همدم ستاره ها شم
تو تک سوار عاشق، من پری قصه ها شم
...
با ز دوباره یک شب عشق دیگست
من برای دو تا عاشق میخونم
...