سوسن اکبرپور - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


قایق کاغذی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-22 00:07:24


متن آهنگهای سوسن اکبرپور

قایق کاغذی رو آب داره میره
من نگاهش میکنم و گریه‏م میگیره
...
قایق کاغذی رو آب داره میره
من نگاهش میکنم و گریه‏م میگیره
...