سهراب سپهری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-03-25 23:56:18

2010-03-25 23:58:15

2010-03-26 00:06:46


متن آهنگهای سهراب سپهری

پشت دریا شهری است که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است
بامها جای کبوترهایی است که به فواره هوش بشری می نگرند
...
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید
چترها را باید بست
...
شب سردی است و من افسرده
راه دوری است و پایی خسته
...
كفش‌هایم كو،
چه كسی بود صدا زد: سهراب؟
...
از مرز خوای می گذشتم
سایه تاریک یک نیلوفر
...
به سراغ من اگر می آیید،
پشت هیچستانم.
...