سعید قائم مقامی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2012-07-06 05:31:09

مرد تنهای شب

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-07-10 14:56:46

2013-07-13 20:47:55


متن آهنگهای سعید قائم مقامی

من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم
...