سعید - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-10-04 06:38:05

ندیدم بهاری

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:09


متن آهنگهای سعید

میخوام یار تو باشم گرفتار تو باشم
از این همه دلدار فقط مال تو باشم
...
چه تاجی زدی بر سرم زندگی
به غیر از مصیبت ، بجز بندگی
...