ستار اورکی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2016-07-21 15:18:51

2016-08-08 06:41:17

2013-02-12 03:10:14


متن آهنگهای ستار اورکی

دستامو گم نکن تنها رفتن ساده نیست
مثل من هیچکسی تو هراس جاده نیست
...
وقتی می خندی زندگی زیباست
چشمای سردت مثل آسمون... همرنگ دریاست
...