سامان علی بخشی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانهمتن آهنگهای سامان علی بخشی

چشم انتظار من نباش سفر تمومی نداره
عمر خوشی من و تو دیگه دوومی نداره
...