ساسان مقدم - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


اگه تو بری

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:40:22


متن آهنگهای ساسان مقدم

مگه می شه یه پرنده
بمونه بی آب و دونه
...