ساسان جمالیان - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانهمتن آهنگهای ساسان جمالیان

مثل یک رنگین کمون هفت رنگ
سرگذشت زندگیمون رنگ رنگ
...