روزبه نعمت اللهی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2019-02-17 01:41:50


متن آهنگهای روزبه نعمت اللهی

باز هم ، آمدی تو بر سر راهم (راهم)
آی عشق ، می کنی دوباره گمراهم (گمراهم)
...