رضا یزدانی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2013-11-24 02:56:48

تهران

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-12 15:03:41


متن آهنگهای رضا یزدانی

حوصله ندارم اما همه ی قصه رو میگم
همه ی قصه رو حتی اونجایی که دوست ندارم
...