رضا شمسا - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-03-17 13:13:34


متن آهنگهای رضا شمسا

لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا
...
لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا
...