رامین زمانی_ مهیار کاظم - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه